New World Order, Illuminati og alle konspirationsteoriers bedstefar

New World Order, Illuminati og alle konspirationsteoriers bedstefar

Når det kommer til konspirationsteoriernes verden, kan det være enormt svært at holde tungen lige i munden. For hvor kommer de fra? Er de højreorienterede, venstreorienterede eller bare vanvittige? Og er der egentlig noget om snakken? Konspirationsteorierne har en lang og mudret historie, og denne historie bliver ofte overskygget af sensationelle nyhedsartikler eller eksperter, der patologiserer de konspirationstroende som psykotiske eller bare dumme.

Men når man først begynder at forstå konspirationsteorier, ikke bare som et tilfældigt fænomen, men som en kultur, kan det hele faktisk give meget bedre mening. For hvor der opstår nye konspirationsteorier hver dag, og nogle af dem, som QAnon og corona-konspirationer, kan være verdensomspændende store, så har de det faktisk med at hænge sammen i en historisk rækkefølge. Så her er de tre nøgleord, og deres historiske kontekst, der har været rettesnor for konspirationskulturen siden den franske revolution.

Illuminati

Adam Weishaupt, manden bag virkelighedens "Illuminati".

Lige meget om du har nørdet konspirationskultur hele livet eller bare var på nettet i 2012, har du helt sikkert hørt om Illuminati. Både i seriøse konspirationscirkler og i film og tv er denne hemmelige gruppe af magtfulde individer generelt set som den absolutte top af konspirationspyramiden. Dem, der trækker i trådene verden over og er selve repræsentationen af den globale skyggeregering og deres grænseløse magt. Måske ved du også, at Illuminati var en virkelig organisation.

Det var den bayerske filosof Adam Weishaupt, der stiftede virkelighedens Illuminati i 1776. Han lod sig inspirere af andre hemmelige selskaber, både virkelige og opdigtede, som Frimurerne og Rosenkreuzer-Ordenen, og skabte et hemmeligt netværk af intellektuelle og indflydelsesrige personer, baseret på hyperrationalistiske idealer om at skabe en bedre verden gennem intellektuelt oplyst revolution. Bevægelsen nåede at eksistere i knapt 9 år, før den blev gjort ulovlig af lokale adelige i 1784, og Weishaupt blev smidt ud af Bayern.

Men det er ikke virkelighedens Illuminati, der er interessant den dag i dag. Det er det Illuminati, som de to konservative forfattere John Robison og Abbe Augustin Barruel, henholdsvis matematiker og præst, siden opfandt i kølvandet af den Franske Revolution. Deres idé var, kort sagt, at revolutionen ikke var et tilfældigt fænomen. Nærmere var den produktet af en række hemmelige selskaber, der i årtier havde arbejdet under jorden for at undergrave kongemagten og kristendommen i hele Europa – måske hele verden. Det vigtigste af disse hemmelige selskaber var Adam Weishaupts Illuminati. Ifølge de to var Illuminati aldrig blevet opløst, det var bare gået under jorden. Og med forbindelser tilbage til tempelridderne, kathariske kættere og hedensk religion, havde det nu sat dets store plan i værk, og var i færd med at gøre en ende på den kristelige verdensorden.

Hverken Robison eller Barruel var særligt indflydelsesrige i deres samtid, og deres vilde teorier blev relativt hurtigt glemt. Men med deres fortælling om hemmelige selskaber, der styrede verdens gang, lagde de kimen, der senere ville blive plantet og vokse til den konspirationskultur vi kender i dag.

Zions Vises Protokoller

Udklip fra en digitaliseret version af det originale dokument.

Zions Vises Protokoller er, uden konkurrence, det mest indflydelsesrige dokument i konspirationsteoriernes historie – og desuden grunden til, at antisemitismen stadig lever i bedste velgående blandt konspiracister den dag i dag. Det er et små 70 sider langt falskneri, produceret omkring begyndelsen af 1900-tallet af russiske ultranationalister. Det beskriver i korte træk  hvordan en global sammensværgelse af jødiske rabbinere og rigmænd planlægger at overtage verdensherredømmet, slavegøre ikkejøder og udslette kristendommen. Hvis du har hørt konspiracister snakke om globalistiske bankfolk, der kontrollerer pengemarkeder og manipulerer udenrigspolitik for at undergrave folkelige værdier, kommer det fra Protokollerne.

Ligesom med 1800-tallets Illuminati-teorier, blev Protokollerne dog relativt hurtigt afsløret som et falskneri og, efter at have skabt lidt ravage i Europa, glemt igen. Lige indtil de blev udgivet på engelsk af selveste industrihelten over dem alle, Henry Ford. I hans årelange antisemitiske hadkampagne, båret af hans blad The Dearborn Independent, blev Protokollerne i 1920’erne oversat, trykt og kommenteret på, og vandt igen massiv indflydelse iblandt fascister og antisemitter i den engelsktalende verden. Adolf Hitler fortalte siden, at Henry Ford var hans største inspiration, og havde sågar et portræt af Ford hængende på sit kontor inden begyndelsen af 2. Verdenskrig.

Men det var to engelske fascister, Nesta Helen Webster og Lady Edith Queenborough, der formåede at binde trådene sammen i 20’erne. De tog nemlig de glemte fortællinger fra Barruel og Robison i starten af 1800-tallet og forbandt dem med Protokollernes teori om en verdensomspændende konspiration af jødiske rigmænd. I Webster og Queenboroughs teorier var Illuminati ikke bare en enkeltstående bevægelse; den var del af et langt stamtræ af antikristelige konspiratoriske bevægelser gennem historien, der dækkede rosenkreuzerne, tempelridderne, jesuitterne, kabbalisterne, socialisterne og, selvfølgelig, den hemmelige kabale af jødiske rigmænd. Særligt Queenborough gik skridtet videre og konkluderede at Illuminati, og alle dens underordnede bevægelser, blot var én arm af den “jødiske verdenskonspiration”.

Sådan blev den moderne konspirationsteori født, i en smeltedigel af det 19. århundredes konservative tænkere og mellemkrigstidens eksploderende antisemitisme. At idéen om en jødisk verdenskonspiration skulle føde det 20. århundredes største tragedie, var der endnu ikke nogen, der vidste. Men der mangler stadig én brik i puslespillet, for virkelig at forklare, hvordan konspirationskulturen endte dér, hvor den er i dag.

The New World Order

Efter 2. Verdenskrig var det som om, der manglede noget i konspirationernes verden. Zions Vises Protokollers rabiate antisemitisme var ikke ligefrem moderigtig længere, og Illuminati-teorier om den Franske Revolution virkede, med begyndelsen af Den Kolde Krig, decideret gammeldags. Der skulle nye teorier til, der kunne trække på de samme kilder og idéer, men som ikke var befængt med mindet om Holocaust eller kedelig europæisk historie. Der manglede en god amerikansk konspirationsteori. Ind fra højre kommer John Birch Society og tanken om Den Nye Verdensorden.

John Birch Society blev etableret i 1958 og har siden fungeret som en amerikansk højreradikal og fundamentalistisk kristen tænketank, lobbyvirksomhed og forlægger. Af deres mere prestigefyldte medlemmer kan nævnes oliemilliardæren Fred Koch og skuespilleren John Wayne. Gennem 60’erne, 70’erne og 80’erne var de kolossalt indflydelsesrige i amerikansk politik, og har på mange måder været grundlæggerne af moderne amerikansk ultrakonservatisme. Og så samlede de også brikkerne, der skulle blive til den konspirationskultur, vi kender i dag.

JBS tog tanken om Illuminati og gjorde den til udgangspunktet for en amerikansk verdenskonspiration. Socialismen, anarkismen, britisk imperialisme og tysk nationalisme var alle produkter af konspirationen. Den amerikanske grundlov var, selvfølgelig, altid under angreb fra konspirationens hemmelige agenter både i og udenfor regeringen. Idéer om sorte helikoptere og såkaldte Men In Black, der repræsenterede skyggeregeringens hemmelige styrker, og hemmelige koncentrationslejre for frihedskæmpere styret af FEMA, var centrale i deres mytologi.

Konspirationens mål var at udslette ytringsfriheden, underkue den hvide mand og skabe et kommunistisk verdensstyre gennem organisationer som NATO og FN. Til at hjælpe sig havde den internationale netværk som David Rockefellers Trilateral Commission, Bilderberg-gruppen, WEF og, selvfølgelig, de internationale jødiske bankfamilier som Rothschild-familien. Dette nye styre er Den Nye Verdensorden. Et globalistisk, kommunistisk diktatur baseret på overvågning, international bankforretning og udslettelsen af hvid amerikansk individualisme.

Og af gode grunde er Den Nye Verdensorden siden 60’erne blevet paraply-termet, der beskriver centrum af konspirationskulturen. En apokalyptisk frygt for en global konspiration, der vil indføre fascisme, kommunisme, satanisme osv., og undertrykke enhver, der ønsker sig noget andet. Hos de kristne fundamentalister er den bogstaveligt talt apokalyptisk; indførelsen af Den Nye Verdensorden vil betyde begyndelsen på Antikrists tusindårsrige og siden Dommedag. For de højreradikale eller politisk løsrevne konspiracister betyder det bare enden på frihed og demokrati.

Men dens indre mekanismer er næsten altid de samme, hvorend du kigger hen i moderne konspirationsteorier: en serie af hemmelige selskaber med chokerende magt, inspireret af de gamle Illuminati-teorier. En gruppe af (jødiske) rigmænd, der gennem markedsmanipulation og politisk indflydelse vil undergrave demokrati og slavegøre befolkningen, inspireret af Zions Vises Protokoller. Og frygten for satanister og kommunister, der gennem overvågning og internationale organisationer vil indføre en ny, diktatorisk verdensorden, inspireret af JBS’ konspiratoriske ultrakonservatisme. Med disse tre nøgleord i baghånden kan du forhåbentlig forstå, hvor konspirationskulturen kommer fra, og hvorfor den bliver ved med at dukke op i din Facebook-feed.

Til sidst er her nogle gode huskeregler om de karakteristika, der kendetegner konspirationskulturen:

  1. Alt hænger sammen, og intet sker tilfældigt: Alle hændelser kan læses ind i konspirationens narrativ.
  2. Konspirationsteorien er ikke altid højreorienteret, men den er altid reaktionær: Frygten for modernitet, kulturel forandring, globalisme og teknologi er dens vigtigste virkemidler.
  3. Den forbudte viden: Fordi bagmændene altid forsøger at undertrykke sand viden, må der være større chance for at finde sandheden  ved at søge væk fra mainstream medier og i stedet finde den i  pseudovidenskab, borgerjournalistik og fiktion.
  4. Tendens til kompleksitet: Konspirationsteorien har det med at vokse sig større jo længere den eksisterer, fra Illuminatis rolle i den Franske Revolution til en verdensomspændende satanisk skyggeregering med hundredvis af underorganisationer. Det samme gælder for den enkelte teoretikers trossystem, der med tiden bliver mere og mere virkelighedsfjernt.
  5. Symbolbesættelse: Konspirationen menes at have en tendens til at efterlade ‘spor’ om dens sande natur i alt fra pengesedler til vaccine-patenter til arkitektur. Man kan læse sandheden ud af sin omverden ved at afkode disse spor.


🗓️ Vil du lære mere om QAnon, New World Order, og konspirationskultur?
Tag med til Radikal Salon #3 med Harald Toksværd, onsdag d. 24. maj i Kulturhuset Islands Brygge. Læs mere her:

QAnon, Corona og den moderne konspiration: Radikal Salon med Harald Toksværd #3
Hvem og hvad er QAnon, og hvordan er en anonym person på internettet blevet til verdens mest magtfulde konspirationsguru? Ser vi med Covid fødslen af en helt ny bevægelse, eller er det gammel vin på nye flasker?