Cybernormer #4: Debatten på Facebook

Hvor hård er tonen på sociale medier? Det har kooperativet Analyse og Tal undersøgt sammen med Trygfondet, og vi har dem i studiet til en snak om hadtale, sproglige angreb, algoritmer og debatten på Facebook

Cybernormer #4: Debatten på Facebook

Vi taler meget om tonen i debatten på sociale medier og at den er blevet for hård. Men hvor hård er den egentlig?

Analysekooperativet Analyse&Tal udgav i sommeren 2021 sammen med  Trygfonden rapporten "Angreb i den offentlige debat på Facebook". I  rapporten har de indsamlet 63 millioner kommentarer og analyseret dem  med Danmarks hidtil mest sofistikerede sprogalgoritme, og fundet frem  til at hver 20. kommentar på Facebook er et såkaldt "sprogligt angreb".

Vores podcast Cybernormer har besøg af Ronnie Taanborg og Sarah Steinitz fra Analyse & Tal til en snak om hvordan  deres algoritme fungerer, hvad et "sprogligt angreb" egentlig er,  hvem  går de især ud over, og hvad vi kan gøre ved problemet fremadrettet.Vært er Maia Kahlke Lorentzen fra Cybernauterne.

Kilder brugt i udsendelsen er  
Rapporten "Angreb i den offentlige debat på Facebook", Analyse&Tal og Trygfonden, 2021. https://www.tryghed.dk/viden/publikationer/trivsel/angreb-i-den-offentlige-debat-paa-facebook
Rapporten "Hadefulde ytringer i den offentlige debat" af Institut for Menneskerettigheder, 2017. https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_hadefulde_ytringer_online_2017.pdf
Rapporten "Hadefulde ytringer på Facebook" af Institut for Menneskerettigheder, 2017. https://menneskeret.dk/udgivelser/hadefulde-ytringer-paa-facebook
Megafonmåling pm tonen på nettet foretaget for Tv2, fra marts 2021, https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-13-nogle-personer-tror-at-de-goer-verden-til-et-bedre-sted-ved-at-sende-hadbeskeder
Danmarks statistiks rundspørge om tonen på nettet, 2016. https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/danmarks_statistik_om_hadefuld_tale_2016.pdf